Opdrachten en publicatiesVoor Alphen aan den Rijn adviseren we op het impactgedreven werken in de jeugdhulp. Hierbij gaat het vooral om methodisch werken op basis van data en kennis.


 

 

In Amersfoort helpen we inwoners, uitvoerend professionals en de gemeente bij het impactgedreven werken. Dat doen we onder meer met het Factorenmodel en de Wijkprogrammering.

Voor de BuzinezzClub Foundation voeren we in samenwerking met de gemeente Rotterdam een datascience analyse uit. Hiermee wordt de langjarige brede impact van de BuzinezzClub zichtbaar.

Stad Gent in België hebben we geholpen bij impactgedreven werken met het Factorenmodel op het thema mentale gezondheid.


In Helmond geven we mede vorm aan het Meerjarenprogramma jeugd. We helpen de gemeente bij het impactgedreven werken met het Factorenmodel.

Voor Hiretime hebben we onderzoek gedaan naar de ervaren impact van videosolliciteren om inclusie te bevorderen en arbeidsmarktdiscriminatie tegen te gaan. Het onderzoek is hier te vinden.
Voor MIND Us maken we een impactmeting van een tool op het gebied van sociale steun. De uitkomsten daarvan zijn bedoeld om te leren en te verbeteren. 

Movisie ondersteunen we met beleidskennis in de erkenningscommissie van de Databank Effectieve sociale interventies.Voor het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) geven we mede vorm aan Impact in de Wijk. Hierin leren vooruitlopende gemeenten van elkaar bij het impactgedreven werken met het Factorenmodel en de Wijkprogrammering.


Het Trimbos Instituut adviseren we op het toepassen van het Factorenmodel voor gemeentelijk beleid. Daarnaast werken we samen op het gebied van KOPP/KOV, kinderen van ouders met psychische problemen en kinderen van ouders met een verslaving.In Zoetermeer adviseren we de gemeente op het impactgedreven werken met het Factorenmodel en de Wijkprogrammering.

Contact